ပါဝါမီတာနှင့်အတူ / OFF ကို Wi-Fi ကိုစမတ် Socket ON 15

    WhatsApp ကိုအွန်လိုင်း Chat ကို!